Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
25-05-2016 КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение
20-05-2016 КЗК санкционира „Олимпиа – ауто“ АД за нелоялна конкуренция
19-05-2016 Проверка на място в „Била“ и „Кауфланд“
19-05-2016 КЗК наложи периодични имуществени санкции за неизпълнение на свое решение по нелоялна конкуренция
18-05-2016 КЗК санкционира „3П Консултинг“ ООД за заблуждаваща реклама
18-05-2016 КЗК обвинява „Пътнически превози-Силистра“ ЕООД в злоупотреба с господстващо положение
17-05-2016 КЗК обвинява „Енерго-Про Продажби“ АД в злоупотреба с господстващо положение
16-05-2016 КЗК обвинява „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в злоупотреба с господстващо положение
13-05-2016 КЗК обвинява НЕК в злоупотреба с господстващо положение
11-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за превоз на пътници в община Свищов
10-05-2016 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД
05-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за ремонт на тротоари в община Стара Загора
04-05-2016 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Медицинския университет в Плевен
03-05-2016 КЗК санкционира „Обзор Бийч Ресорт“ ООД с 50 хиляди лева за нелоялна конкуренция
28-04-2016 КЗК санкционира с общо над 450 хиляди лева „Норделинк-България“ ЕООД и „Нетуоркс-България“ ЕООД за нелоялна конкуренция
28-04-2016 КЗК санкционира таксиметрова компания за имитация
28-04-2016 КЗК обвини "Енерго-Про Мрежи" АД за злоупотреба с господстващо положение
27-04-2016 КЗК санкционира с общо 430 хиляди лева три дружества за необозначени немлечни мазнини в краве масло
27-04-2016 КЗК санкционира с 590 хил. лв „Булсатком” EАД за нелоялна конкуренция
26-04-2016 КЗК санкционира ЛИДЛ за заблуждаваща реклама
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия