Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
11-12-2018 КЗК санкционира „Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД
26-11-2018 КЗК санкционира „А 1 България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
26-11-2018 КЗК санкционира „Хранинвест“ ЕООД за имитация
20-11-2018 КЗК санкционира „Нет Инфо“ АД с над 260 000 лв. за нелоялна конкуренция
14-11-2018 Комисията за защита на конкуренцията осъществява контрол относно изпълнението на поетите с Решение № 318/2017 задължения от страна на „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД с цел гарантиране на конкурентната среда на съответните пазари
13-11-2018 КЗК оценява активното участие на обществеността при проучване на пазарите на горива
07-11-2018 КЗК санкционира „Озон Ентъртейнмънт“ ООД за заблуждаваща реклама
05-11-2018 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
24-10-2018 КЗК санкционира „Мери Оригинал“ ЕООД за нарушение на общата забрана за нелоялна конкуренция.
20-10-2018 Съобщение за пожарен инцидент
19-10-2018 КЗК предлага изменение на размера на таксата за общ финансов надзор на застрахователните брокери и въвеждане на възможност за плащането й на вноски.
18-10-2018 Председателят на КЗК отказа да образува производство по постъпило уведомление от „Инерком България“ ЕАД
17-10-2018 КЗК се самосезира по Проект на Наредба за ВиК
09-10-2018 КЗК санкционира „О.К. Супертайм“ ЕООД за имитация.
04-10-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Спиди“ АД за непредоставяне на пълна и точна информация, съществена за оценката на нотифицираната сделка
28-09-2018 Г-жа Юлия Ненкова – Председател на КЗК, по време на Втората международна конференция по проблемите на конкуренцията в Тбилиси, Грузия изнесе презентация на тема: „Международното сътрудничество на органите по конкуренция, като основен инструмент за ефективната борба с трансгранични антиконкурентни практики“. Подписан бе първия „Меморандум за сътрудничество“ между органите по конкуренция на Република България и Грузия.
27-09-2018 Г-жа Юлия Ненкова ще вземе участие в Международна конференция по конкуренция в гр. Тбилиси, Грузия.
10-09-2018 КЗК санкционира „Мебели Лудвиг България“ ЕООД (Комо) за заблуждаващи реклами
28-08-2018 ВАС, потвърди Решение №898/2013г. на КЗК за забранени вертикални споразумения на пазара на бутилирано слънчогледово олио
09-08-2018 Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Топлофикация София“ ЕАД твърдения за извършено нарушение на чл.21, т.1 от ЗЗК
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия