Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
25-11-2019 КЗК санкционира „Енергео” ЕООД и М. Стойнов за нелоялна конкуренция
25-11-2019 КЗК санкционира „Максими“ ЕООД за имитация
25-11-2019 Г-жа Юлия Ненкова ще вземе участие в Международeн форум по конкуренция в гр. Истанбул, Турция
13-11-2019 Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Агрия Груп Холдинг“ АД
05-11-2019 КЗК наложи санкция на „Джортани“ ЕООД за имитация на търговска марка
24-10-2019 КЗК забрани сделката „Еврохолд България“ АД/предприятията на ЧЕЗ в България
22-10-2019 КЗК санкционира „Идънред България“ АД за нелоялна конкуренция
10-10-2019 КЗК ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД/ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ЧЕЗ В БЪЛГАРИЯ
08-10-2019 КЗК санкционира „Сателит Трейдинг“ ЕООД и Борис Бошнаков за нелоялна конкуренция
01-10-2019 КЗК извършва проверки на място в офисите на „СМАРТ СМ“ ООД
11-09-2019 КЗК санкционира „Експрес 2019“ ЕООД за нелоялно привличане на клиенти
23-08-2019 Комисията за защита на конкуренцията следи случващото се на пазара на електроенергия по свободно договорени цени
05-08-2019 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК на „Агрия Груп Холдинг“ АД
23-07-2019 Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Национална електрическа компания“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение по чл. 21, т.1 от ЗЗК
03-07-2019 КЗК установи нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на дружествата „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД
03-07-2019 КЗК санкционира „Елида МГ“ ЕООД (с преходно фирмено наименование „Покой 1945“ ЕООД за неизпълнение на Решение № 729/05.07.2018 г. на КЗК
26-06-2019 Комисия за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
25-06-2019 КЗК с препоръки към проект за изменение и допълнение на нормативната уредба за дялово разпределение на топлинна енергия
10-06-2019 КЗК счита, че начинът на определяне на цените за ползване на автогари ограничава конкуренцията
03-06-2019 КЗК санкционира „Олинеза Премиум“ ЕООД за имитация
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия