Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Антикорупция Антикорупция
Антикорупция A A A

В съответствие с правителствената Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, Комисията за защита на конкуренцията изгражда работещи механизми за прилагане принципите на прозрачност, откритост и взаимодействие. Целта ни е да създадем условия за недопускане на конфликт на интереси и корупция, и да отстраним факторите за тяхната проява.

Уважаеми граждани ,

Комисията за защита на конкуренцията откри е-mail: anticorruption@cpc.bg, на който можете да изпратите сигнал за конкретна корупционна проява на служител в КЗК.


Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения. Анонимността Ви е гарантирана!

Свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 228!

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия