Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
Архив A A A
04-12-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
25-10-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
11-10-2018 За длъжността „Младши експерт” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
09-10-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
21-09-2018 За длъжността „Старши юрисконсулт” на дирекция „Право и политика на конкуренцията” при Комисия за защита на конкуренцията
23-07-2018 За длъжността „Юрисконсулт” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
26-01-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
22-01-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията .
11-12-2017 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
14-11-2017 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
19-10-2017 За длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
27-09-2017 За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
10-09-2017 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
26-07-2017 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии”
28-02-2017 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии”
26-01-2017 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Човешки ресурси, финансово-стопански и административни дейности“
22-12-2016 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
07-12-2016 За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
17-09-2016 За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии”
01-09-2016 За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна”
12
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия