Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Профил на купувача
Документи A A A
Обща информация
81186 байта
Публикувано: 01-10-2014
СПРАВКА ЗА ГАРАНЦИИТЕ
21504 байта
Публикувано: 01-10-2014
ПЛАЩАНИЯ.
57344 байта
Публикувано: 01-10-2014
Процедури - Архив A A A
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на персонала, имуществото и помещенията, използвани от КЗК”
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Извършване на резервации за хотелско настаняване при осъществяване на служебни командировки в чужбина на членовете и служителите от администрацията на Комисия за защита на конкуренцията”
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията”
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА за „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на персонала, имуществото и помещенията, използвани от КЗК” за 2014
  РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на топлинна енергия за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията за срок от три години.
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията” (ПРЕКРАТЕНА)
  Справка за гаранциите във връзка с обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията”
  ВтДр-6-18.02.2016 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за "Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на КЗК"
  ВтДр-12-19.02.2015 - ПУБЛИЧНА ПОКАНА за "Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на КЗК"
  ВтДр-38-29.07.2014 - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Комисия за защита на конкуренцията”
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия