Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концентрации Решения архив

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999   
2008 A A A
123456789
Решение № 540/2008 г.
„Титан Ас“ ЕООД, гр. София и „Варна Екосервиз” ЕООД, гр. Варна - разрешава се концентрация
194560 байта
Публикувано: 09-03-2009
Решение № 765/2008 г.
Дженерал Електрик Къмпани, САЩ и Келман Лимитид, Северна Ирландия, Обединено кралство - разрешава се концентрация
148480 байта
Публикувано: 13-02-2009
Решение № 1205/2008 г.
Базилдон Холдинг С.а.р.л. Люксембург и Евроинс Иншуурънс Груп ЕАД, Етрополе - разрешава се концентрация
304128 байта
Публикувано: 10-02-2009
Решение № 1031/2008 г.
Метинвест Б.В./Metinvest B.V. („МИБВ”), Холандия и Юнайтид Коул Къмпани ЛЛК/United Coal Company LLC (“Ю Си Си”), САЩ - разрешава се концентрация
103936 байта
Публикувано: 13-01-2009
Решение № 1172/2008 г.
Разрешава на „Консорциум Енергия МК” АД, гр. София да придобие 100% от капитала на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил посредством сключването на договор за приватизационна продажба с Агенцията за приватизация на Р България.
183808 байта
Публикувано: 20-12-2008
Решение № 1118/2008 г.
„Паркинги и гаражи” ЕАД и „СКГТ – София” ЕООД - не представлява концентрация
63488 байта
Публикувано: 19-12-2008
Решение № 1056/2008 г.
Фиат Груп Аутомобилес С.п.А. (FIAT GROUP Automobiles. S.P.A), Италия и „Застава Аутомобили а.д.” (Zastava Automoboli a.d.), Република Сърбия - разрешава се концентрация
173568 байта
Публикувано: 17-12-2008
Решение № 1075/2008 г.
ЗАД „Булстрад” АД, „Български имоти” АД и „Български имоти живот” АД - прекратено производство по преписката
47104 байта
Публикувано: 10-12-2008
Решение № 1004/2008 г.
«Пойнт Паркс България» С.а.р.л., Люксембург и „Кей Къмпани” ЕООД, България - разрешава се концентрация
212992 байта
Публикувано: 09-12-2008
Решение № 1025/2008 г.
ЧЕЗ АД. (ČEZ a.s.), Чехия, Овидю Дивелъпмънт С.р.л.” (Ovidiu Development S.r.l.), Румъния и „Томис Тийм С.р.л.” (Tomis Team S.r.l.), Румъния - разрешава се концентрация
139776 байта
Публикувано: 05-12-2008
123456789
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия