Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Секторни анализи Решения архив

A A A
Решение № 1076/2008 г. - Секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно
Секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно
1114112 байта
Публикувано: 16-12-2008
Решение № 303/2006 г. - Секторен анализ на производството и търговията с лекарства
Секторен анализ на производството и търговията с лекарства
1445888 байта
Публикувано: 15-12-2008
Решение № 50/2005 г. - Секторен анализ на производството и преработката на хлебна пшеница
1439744 байта
Публикувано: 09-01-2006
Основни насоки при извършване на Секторни анализи
60416 байта
Публикувано: 09-02-2005
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия