Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Злоупотреби Практика
[Наименование] A A A
CASE SUMMARY CPC DECISION No. 1142/ 16 December, 2008
68096 байта
Публикувано: 02-07-2009
CASE SUMMARY CPC DECISION No. 1135/ 11 December, 2008
87552 байта
Публикувано: 02-07-2009
CASE SUMMARY CPC DECISION No. 985/11 November, 2008
77312 байта
Публикувано: 02-07-2009
CASE SUMMARY CPC DECISION № 858/07.10.2008
69120 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия