Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Застъпничество за конкуренцията Практика
[Наименование] A A A
Decision No. 1123/18/12/2007
25088 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No. 1139/11.12.2008
27648 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No. 143/28.02.2008
22528 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No. 553 of 17 July 2007
25088 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No. 47 of 7 June, 2006
26112 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No. 1 of 10 January 2008
24576 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия