Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концентрации Практика
[Наименование] A A A
CPC DECISION No. 519/ 2008
107008 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 407/2007
46080 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 362/2009
73216 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 190/2006
148480 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 137/ 2006
47616 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия