Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне Практика
[Наименование] A A A
Decision No. 1000 dated 15. 11. 2007
73728 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 925/23.10.2007
39936 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 495/03.07.2007
44032 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 125/01.03.2007
44544 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No 83/12.02.2008
42496 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия