Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало 20 години КЗК За мен КЗК е...
За мен КЗК е... A A A
„За мен КЗК е първата любов в професионалния ми живот”

               Весела Антонова – член на КЗК

 
 
„Символът и гарантът за безкомпромисно прилагане на правилата за конкуренция и заедно с това създаване на условия за развитие на стопанските субекти и икономиката на България в съответствие с членството ни в ЕС”

               Васил Милков – зам.-председател на КЗК в периода 1991 – 2003 г.

 

 „За мен КЗК е най-добрият учител и в професионален, и в житейски смисъл. Докато работих в нея, научих, че постигнатите успехи не са окончателни, а неуспехите не са фатални – важни бяха усилията и куражът да следваме високите цели, които си поставяхме. Щастлива съм, че имах шанса да работя в институция, която не вървеше по чужди стъпки, а проправяше свой собствен път. И вярвам, че оставихме добра следа!”

Румяна Карлова – член на КЗК в периода 2003 – 2009 г. 

 
„За мен КЗК е динамична и развиваща се институция, следваща най-добрите европейски практики в областта на конкуренцията. Високо ценя възможността да работя за Комисията – ефективен регулатор в отношенията между стопанските субекти за развитие на конкурентна икономическа среда. Гордея се, че споделям натрупания опит през годините за постигане на високите цели пред Комисията, произтичащи от членство на страната ни в ЕС.”

Елена Стоименова – член на КЗК в периода 2001 – 2009 г.

 

"За мен КЗК е сериозна институция. Когато бях избран за член на КЗК в края на 1997 г., заварих един малък и сплотен колектив, който с годините продължи да се развива и утвърждава. Пред очите ми израснаха десетки отлично подготвени кадри - знаещи и можещи. За мен този период беше един от най-ползотворните в професионалната ми кариера."

Реджеб Мустафа – член на КЗК в периода 1997 – 2003 г.
                                 зам.-председател на КЗК в периода 2003 – 2010 г.
 
 

За мен КЗК е институцията, която не само разви в мен професионалния ми интерес към правото на конкуренцията, но е и мястото, където срещнах един млад и ентусиазиран екип, който и до днес с радост мога да нарека мои приятели!

 Вяра Минчева -   експерт на КЗК в периода 2005 - 2007 г.

 

 

"Какво е КЗК за мен - преди всичко начин на мислене. Задължително самообразоване, висока професионална цел, отговорност. Достоен финал на дългото разстояние, пробягано в професионалния ми живот."

Мария Попова - член на КЗК в периода 1997 – 2009 г.

 

 

"За мен КЗК е чудесна професионална школа и място, където срещнах и все още имам добри приятели. В КЗК има от кого да учиш, има с кого да се забавляваш и свобода да покажеш, какво можеш."

Пламен Пеев - експерт на КЗК в периода 2003 - 2008 г.

 

"За мен КЗК е не само мястото, където изработих последните 10 години от трудовия си стаж. Това беше мястото, където получих знания в най-различни области. Това беше мястото, където с много прекрасни колеги работехме ежедневно и отговорно за утвърждаването на авторитета на институцията на национално и международно равнище."

 Лилия Стоянова - директор в КЗК в периода 1998-2008 г.

 

"За мен КЗК е три значими неща: добър житейски опит, силен тласък за професионалното ми развитие и шанс да създам приятелства, които много ценя."

 Лора Капеловска - гл. секретар на КЗК в периода 2000-2004 г.

 

"В интерес на всяко едно общество е да има модерна и силна икономика, а такава има само там където е налице ефективна и честна конкуренция между стопанските субекти. Ето защо според мен е важно да има силна КЗК, която да гарантира честната игра в стопанския живот на страната."

Петьо Славов - зам.-председател на КЗК в периода 1998-2003 г.

 

 

Очаквайте още лични впечатления на хора, свързали професионалното си развитие с КЗК

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия