Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Контакти
Контакти A A A

Адрес:

Комисия за защита на конкуренцията, България София 1000, бул. Витоша №18

Работно време на деловодство с външни лица
9-13 ч и 13.30-16 ч
 
Телефони:
Телефон за информация: 02 935 62 22
Деловодство: 02 935 61 13
Пресцентър: 02 935 61 88, 02 935 61 15
Факс:
02 980 73 15
 
Пишете ни на адрес:

 email address

Само документи /доказателства по преписки/ във връзка с вече образувани производства по жалби по реда на ЗОП и ЗК, можете да изпращате на адрес:

 zop email
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия