Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало 20 години КЗК Любопитни факти
A A A

 Какво не знаем или не знаем, че знаем за КЗК?

 
  • Първият икономически закон, приет от Великото народно събрание на 2.05.1991 г., е Законът за защита на конкуренцията.
  • През първата календарна година от функционирането си (1992 г.), КЗК е приeла 114 решения.
  • През 1992 г. средната продължителност на преписките от постъпването до решаването им е 85 дни.
  • Първият състав на КЗК, избран през 1991г., е наброявал единадесет члена.
  • Един от членовете на първия състав на КЗК е бил изтъкнатият български учен юрист – проф. Витали Таджер. Днес неговото име носи улица в гр. София.
  • През 2010 г. КЗК е провела общо 82 заседания, на които е приела 1658 решения и определения.

Очаквайте още любопитни факти и събития за КЗК.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия