Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
16-05-2017 КЗК прие становище относно Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения
11-05-2017 ЕДНОВРЕМЕННИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО В ДРУЖЕСТВА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
09-05-2017 Юлия Ненкова ще вземе участие в конференция на Международната мрежа по конкуренция в Порто
21-04-2017 ВАС потвърди наложена санкция на еМАГ
19-04-2017 ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция
06-04-2017 КЗК санкционира „БОГАТ БЕДЕН ГРУП“ ООД за нелоялна конкуренция, извършена със съдействието на физически лица
29-03-2017 КЗК ще даде пресконференция на 31.03.2017г.
29-03-2017 КЗК наложи мерки на „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД
15-03-2017 КЗК санкционира „Голдеър Хендлинг България” ООД за нелоялно привличане на клиенти
08-03-2017 КЗК прие становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
06-03-2017 КЗК разреши концентрация между „Ей.Ес.Ес. - България” ООД и „Мундус Сървисиз“ АД
06-03-2017 КЗК санкционира „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
02-03-2017 КЗК санкционира „Аромания” ООД за имитация
22-02-2017 КЗК отказа да образува производство по жалба на "ЛУВРИЕ ИНВЕСТМЪНТС КЪМПАНИ 33 С.А."
10-02-2017 ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция
08-02-2017 ВАС потвърди решение на КЗК за заблуждаваща реклама
09-01-2017 КЗК ще даде пресконференция на 12.01.2017г.
29-12-2016 КЗК УСТАНОВИ ТРЪЖНА МАНИПУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗК
29-12-2016 КЗК УСТАНОВИ ТРЪЖНА МАНИПУЛАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗЗК
29-12-2016 КЗК ПРЕДЯВИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ НА „БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ“ ЕООД И „ХРИМАКОМ“ ООД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия