Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
05-08-2019 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК на „Агрия Груп Холдинг“ АД
23-07-2019 Комисията за защита на конкуренцията санкционира „Национална електрическа компания“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение по чл. 21, т.1 от ЗЗК
03-07-2019 КЗК установи нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и наложи имуществени санкции на дружествата „Фейс консулт“ ЕООД, „Кабле системс“ ЕООД и „Кристи 91“ ЕООД
03-07-2019 КЗК санкционира „Елида МГ“ ЕООД (с преходно фирмено наименование „Покой 1945“ ЕООД за неизпълнение на Решение № 729/05.07.2018 г. на КЗК
26-06-2019 Комисия за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК
25-06-2019 КЗК с препоръки към проект за изменение и допълнение на нормативната уредба за дялово разпределение на топлинна енергия
10-06-2019 КЗК счита, че начинът на определяне на цените за ползване на автогари ограничава конкуренцията
03-06-2019 КЗК санкционира „Олинеза Премиум“ ЕООД за имитация
03-06-2019 КЗК санкционира „ТАКСИ МАКСИМ“ ЕООД за нелоялна конкуренция
21-05-2019 КЗК санкционира „ЛипСинк България“ ЕООД и Йордан Марков за нарушаване на общата забрана за нелоялна конкуренция
23-04-2019 КЗК санкционира за заблуждаваща реклама „Ван Холдинг“ ЕООД, част от търговска верига Фантастико
12-04-2019 Комисия за защита на конкуренцията забрани сделката „ЕМКО“ ООД /„Дунарит“ АД.
26-03-2019 КЗК санкционира „Импас-56“ ООД за имитация
26-03-2019 КЗК санкционира „Глобъл Комюникейшън нет“ АД за увреждане на доброто име на конкурент
11-03-2019 Комисията за защита на конкуренцията предлaга мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво
11-02-2019 КЗК санкционира „Агро Фуудс България“ ЕООД и „Балкам Груп“ ЕООД за имитация
07-02-2019 Комисията за защита на конкуренцията одобри предложени от „Топлофикация София“ ЕАД задължения, гарантиращи правото на информиран избор на клиентите, желаещи присъединяване към топлопреносната мрежа на дружеството
06-02-2019 КЗК санкционира „Сид Ентърпрайз“ ЕООД за нарушаване на общата забрана за нелоялна конкуренция
04-02-2019 КОМИСИЯТА ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА ЕМКО/ДУНАРИТ
04-02-2019 КЗК санкционира „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия