Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Публикации
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА КЗК A A A
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2019 ГОДИНА
1533275 байта
Публикувано: 29-05-2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2018 ГОДИНА
2418688 байта
Публикувано: 20-05-2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2017 ГОДИНА
1062912 байта
Публикувано: 08-06-2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 ГОДИНА
2086400 байта
Публикувано: 29-05-2017
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2015 ГОДИНА
586240 байта
Публикувано: 06-06-2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 ГОДИНА
646144 байта
Публикувано: 27-05-2015
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
549888 байта
Публикувано: 11-03-2014
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА
526336 байта
Публикувано: 16-05-2013
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
535552 байта
Публикувано: 14-05-2012
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА
408576 байта
Публикувано: 31-05-2011
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 ГОДИНА
370688 байта
Публикувано: 27-04-2010
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2008 ГОДИНА
326656 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2007 ГОДИНА
289280 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2006 ГОДИНА
218112 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2005 ГОДИНА
215552 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2004 ГОДИНА
254464 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2003 ГОДИНА
242688 байта
Публикувано: 04-07-2009
ФИНАНСИ A A A
12
Бюджет за 2021 г.
38400 байта
Публикувано: 18-12-2020
Програмен бюджет за 2021 г.
41984 байта
Публикувано: 18-12-2020
Проектобюджет за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г. в програмен формат
226304 байта
Публикувано: 04-11-2020
Баланс и ОПР към 30.09.2020 г.
104448 байта
Публикувано: 19-10-2020
Касов отчет към 30.09.2020 г.
89600 байта
Публикувано: 19-10-2020
Разшифровка по програми към 30.09.2020 г.
270336 байта
Публикувано: 19-10-2020
Отчет по програми съм 30.09.2020 г.
44032 байта
Публикувано: 19-10-2020
Отчет по програми към 30.06.2020 г.
270331 байта
Публикувано: 25-08-2020
Баланс и ОПР към 30.06.2020 г.
120320 байта
Публикувано: 24-07-2020
Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2020 г.
107008 байта
Публикувано: 24-07-2020
Отчет за изпълнението по програми към 30.06.2020 г
16140 байта
Публикувано: 24-07-2020
Разшифровка по програми към 30.06.2020 г.
280064 байта
Публикувано: 24-07-2020
КАСОВ ОТЧЕТ НА КЗК КЪМ 31.12.2019г.
110080 байта
Публикувано: 19-02-2020
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА КЪМ 31.12.2019г.
177664 байта
Публикувано: 19-02-2020
БАЛАНС И ОПР НА КЗК КЪМ 31.12.2019
138752 байта
Публикувано: 19-02-2020
БЮДЖЕТ НА КЗК ЗА 2020г.
707584 байта
Публикувано: 20-01-2020
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА БЮДЖЕТА НА КЗК ЗА 2020г.
96087 байта
Публикувано: 17-01-2020
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА КЗК ЗА 2020 г.
139026 байта
Публикувано: 14-01-2020
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020г. НА КЗК В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ.
243200 байта
Публикувано: 05-11-2019
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2018г.
2211967 байта
Публикувано: 03-09-2019
12
ФИНАНСИ-АРХИВ A A A
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2019
3205540 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2018
3656912 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2017
11549396 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2016
2296986 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2015
2175915 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2014
2072706 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2013
2021818 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2012
11021943 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2011
3448524 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2010
2258500 байта
Публикувано: 01-10-2020
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия