Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Публикации
ОТЧЕТИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ A A A
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 ГОДИНА
2086400 байта
Публикувано: 29-05-2017
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2015 ГОДИНА
586240 байта
Публикувано: 06-06-2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 ГОДИНА
646144 байта
Публикувано: 27-05-2015
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
549888 байта
Публикувано: 11-03-2014
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА
526336 байта
Публикувано: 16-05-2013
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
535552 байта
Публикувано: 14-05-2012
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА
408576 байта
Публикувано: 31-05-2011
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 ГОДИНА
370688 байта
Публикувано: 27-04-2010
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2008 ГОДИНА
326656 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2007 ГОДИНА
289280 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2006 ГОДИНА
218112 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2005 ГОДИНА
215552 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2004 ГОДИНА
254464 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2003 ГОДИНА
242688 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ НА КЗК A A A
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КЗК ЗА 2010 г.
1740619 байта
Публикувано: 30-05-2011
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КЗК ЗА 2009 г.
5915293 байта
Публикувано: 02-06-2010
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КЗК ЗА 2008 г.
1042243 байта
Публикувано: 04-07-2009
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КЗК ЗА 2007 г.
930405 байта
Публикувано: 04-07-2009
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КЗК ЗА 2006 г.
1669717 байта
Публикувано: 04-07-2009
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КЗК ЗА 2005 г.
532111 байта
Публикувано: 04-07-2009
ДРУГИ A A A
НАСОКИ ОТНОСНО КОРПОРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
178176 байта
Публикувано: 07-01-2013
НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИ И ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ С ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ
265728 байта
Публикувано: 09-01-2012
НАСОКИ ОТНОСНО ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ КОНКУРЕНТИ
255488 байта
Публикувано: 05-01-2012
НАСОКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРЪЖНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
180224 байта
Публикувано: 20-05-2010
СПИСЪК НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ОБУСЛАВЯ СЪМНЕНИЕ ЗА ТРЪЖНИ МАНИПУЛАЦИИ
49152 байта
Публикувано: 20-05-2010
НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИ И ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ С ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ
258560 байта
Публикувано: 27-10-2009
НАРЪЧНИК ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС ПО ОБЖАЛВАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ
689573 байта
Публикувано: 14-07-2009
НАРЪЧНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ
514336 байта
Публикувано: 14-07-2009
МАТЕРИАЛИ ОТ ДЕНЯ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
584012 байта
Публикувано: 04-07-2009
ФИНАНСИ A A A
КАСОВ ОТЧЕТ НА КЗК КЪМ 30.06.2017г.
52224 байта
Публикувано: 24-04-2017
БЮДЖЕТ НА КЗК ЗА 2017г.
744960 байта
Публикувано: 27-01-2017
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА КЗК ЗА 2017г.
40960 байта
Публикувано: 12-12-2016
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА КЪМ 31.12.2016г.
161280 байта
Публикувано: 22-02-2016
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016г.
82432 байта
Публикувано: 22-02-2016
КАСОВ ОТЧЕТ НА КЗК КЪМ 31.12.2016г.
56320 байта
Публикувано: 22-02-2016
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА 2015г.
5555134 байта
Публикувано: 12-08-2015
Насоки A A A
Няма публикувани файлове.
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия