Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало 20 години КЗК Предстоящи събития
Предстоящи събития A A A
През 2011 г. се навършват 20 години от създаването на Комисията за защита на конкуренцията. Първият Закон за защита на конкуренцията е приет от Великото народно събрание на 02 май 1991 г., а първият състав на Комисията е избран на 23 септември 1991 г.
КЗК ще отбележи своя юбилей с поредица от събития, с които цели да популяризира сред българското общество правилата на конкуренцията в рамките на общностния пазар и в условията на свободна стопанска инициатива.
МАРТ A A A
Семинар на КЗК с бизнеса и адвокати
Семинарът ще бъде организиран съвместно с адвокатска кантора „Боянов” на 16 март 2011 г. в х-л "Радисън". На него ще бъдат обсъдени теми от областта на картелите, нелоялната конкуренция и груповото освобождаване от забрана на определени категории споразумения.
Вижте програмата тук!
Вижте презентациите тук!
Вижте автобиографиите на лекторите тук!
АПРИЛ A A A

   Сключване на тристранно споразумение за сътрудничество между КЗК, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция

   Противодействието срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки е един от основните приоритети в дейността на Комисията за защита на конкуренцията. В тази връзка КЗК предприема редица мерки, за да повиши ефективността си в борбата срещу тази особено тежка форма на картел между предприятия.
   Една от тези мерки включва засилването на взаимодействието с институциите, отговорни за упражняването на контрол при възлагането на обществени поръчки, а именно – Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция.
   Целта на тристранното споразумение за сътрудничество е да очертае рамката и да създаде механизъм за прозрачен и ясен диалог между ведомствата с оглед повишаване ефективността на трите институции в борбата срещу тръжните манипулации. Съгласно споразумението, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция ще изпращат в КЗК данни, даващи индикации за наличие на тръжна манипулация, установени в хода на изпълнение на техните правомощия. От своя страна, Комисията се ангажира да уведомява двете институции за начина, по който е използвала получената информация. Трите институции ще използват обменената помежду им информация с цел да повишат своята ефективност при упражняване на контролните си правомощия, предоставени им по закон.

МАЙ A A A

Валидиране на пощенска марка

      По повод 20-та годишнина на КЗК ще бъде пуснато в употреба пощенско издание на тема ”20 години от създаването Комисията за защита на конкуренцията”: една пощенска марка, илюстрован пощенски плик и специален пощенски печат.
 
Автор на изданието е проф. Тодор Варджиев.
 
Валидирането ще се извърши на 2 май 2011 г. от 10,30 ч. в Музея на съобщенията на ул. „Гурко” № 6 в София.
 
 
Среща на експертно равнище
 
     На 11 – 12 май 2011 г. Комисията ще организира експертна среща с представители на ведомствата по конкуренция, с които има сключени двустранни споразумения за сътрудничество. Поканени са експерти от Русия, Украйна, Турция, Румъния, Унгария, Кипър, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Република Македония, Албания и Молдова. По време на срещата ще бъдат обсъдени теми от областта на забранените споразумения и злоупотребата с господстващо положение, като участниците ще имат възможност да обменят опит в борбата с антитръстовите нарушения.
 
В рамките на събитието КЗК ще подпише меморандуми за сътрудничество с ведомствата по конкуренция на Косово и Черна гора.
 
Вижте програмата тук!
Вижте презентациите тук!
ЮНИ A A A
Семинар на Регионалния център по конкуренция – Будапеща
 
Регионалният център по конкуренция (РЦК) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е основан съвместно с Комисията за защита на конкуренцията на Унгария на 16 февруари 2005 г. Основната цел на РЦК е да насърчава развитието на политиката и правоприлагането по конкуренция, както и на културата по конкуренция, в страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа, като по този начин допринася за икономическия растеж и просперитет на региона.
 
РЦК поощрява развитието на капацитета на ведомствата по конкуренция от региона посредством множество работни семинари и програми за обучение на територията на Унгария. Дейността на Центъра е насочена към 4 целеви групи. Първата група обхваща страните от Югоизточна и Източна Европа, а именно: Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Македония, Молдова, Хърватска, РумънияРусия, Сърбия, Украйна и Черна гора. Във втората група участват страните, които са част от Централно-Европейската инициатива по конкуренция (Central European Competition Initiative – CECI). Това са Полша, Чехия, Словакия, Словения и Унгария. Третата целева група обхваща органа по конкуренцията на Унгария, а четвъртата – съдебната власт.
 
През 2009 г. РЦК става инициатор на нова форма на обучение – изнесени семинари извън територията на Унгария за страни от първата група бенефициенти по програмите на РЦК. Такива мероприятия вече са били организирани в Албания и Армения, а тази година КЗК ще е третото ведомство домакин на подобен семинар.
 
Семинарът ще се проведе на 7 – 9 юни 2011 г. в София и подробно ще засегне въпросите на „Антиконкурентното поведение в рамките на сдружения на предприятия”. Мероприятието ще бъде организирано с финансовото съдействие на РЦК – Будапеща. Очаквайте подробна програма на събитието и информация за гостуващите лектори.
СЕПТЕМВРИ A A A
Дни на отворените врати
 
За първи път Комисията за защита на конкуренцията ще отвори врати за всички, желаещи да се потопят в работната атмосфера на нейните служители. В рамките на два работни дни (29 и 30 септември 2011 г.) посетителите ще имат възможност да се запознаят с процедурата и начина на работа на КЗК чрез тематична интерактивна разходка в Комисията.
Приканваме всички желаещи да заповядат на 29 и 30 септември 2011 г. в сградата на КЗК на бул. Витоша № 18, София
ОКТОМВРИ A A A

Обявяване на резултатите от конкурса за студентско есе и публикуване на отличените есета

НОЕМВРИ A A A
Ден на конкуренцията
Юбилейна международна конференция по случай 20-та годишнина на КЗК
 
Това е централното събитие от празненствата по повод 20-та годишнина от основаването на КЗК. Конференцията ще се проведе на 15 ноември 2011 г. и ще бъде на тема „Съвременни тенденции и приоритети в политиката на конкуренцията”.
Ще бъдат поканени ръководители на ведомствата по конкуренция от ЕС и от страните, с които Комисията ни поддържа тясно сътрудничество; адвокати; политици; представители на съдебната и изпълнителната власт. Участниците ще обменят гледни точки по теми от политиката и правото по конкуренция с особено международно значение.

Вижте програмата тук!
Вижте презентациите тук!
[Наименование] A A A
Няма публикувани статии.
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия