Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
КЗК започва задълбочено проучване относно решението на Остерайхише Рундфунксзендер да придобие контрол върху НУРТС
10.3.2009 г. 08:12:32

Комисията за защита на конкуренцията започва задълбочено проучване относно намерението на «Остерайхише Рундфунксзендер ГмбХ и Ко КГ» (ОРС), Австрия да придобие контрол върху търговско предприятие «Национално управление радио и телевизионни станции» (НУРТС), което е част от «БТК» ЕАД. НУРТС предоставя услугите радио и телевизионно разпространение, линии под наем и колокация.

Основната дейност на ОРС включва предоставяне на технически консултации, техническо проектиране (мрежи, мултиплекси и др.) и управление на телекомуникационни проекти. ОРС оперира първите два национални DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial) мултиплекса в Австрия и е на път да финализира процеса на дигитализация в Австрия.  

По данни на КЗК съществуват сериозни опасения, че след планираната сделка новият собственик ще предлага на по-високи цени услугите, които предоставя понастоящем НУРТС.

Предвид реалната възможност НУРТС да не попада под регулацията на КРС в бъдеще, ако не бъде определено като предприятие със значително въздействие върху пазара, то за Комисията е налице основание да започне задълбочено проучване по случая. Тази необходимост се обуславя и поради националната значимост на БТК, част от която ще бъде отчуждена и ще бъде управлявана от нов собственик.

КЗК счита, че започването на задълбочено проучване е необходимо за пълното изследване на пазарната ситуация, тъй като пазарите, върху които сделката ще окаже въздействие, са част от далекосъобщителния пазар, който е от съществено значение за обществото и почти всички български граждани са крайни клиенти на една или повече услуги, предлагани от БТК.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия