Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
13.11.2019     11.11.2019     09.11.2019     07.11.2019     05.11.2019     03.11.2019     01.11.2019    
12.11.2019     10.11.2019     08.11.2019     06.11.2019     04.11.2019     02.11.2019     31.10.2019    

Намерени са общо 2 жалби по ЗОП публикувани на 13.11.2019 г.
1     Жалба № ВХР-2154-13.11.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "БУЛПЛАСТ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ПЛОВДИВ
 • Обжалван акт № 336
 • Дата на жалбата: 13.11.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Булпласт" ООД с/у Решение № 336/16.10.2019 на "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив
2     Жалба № ВХР-2153-13.11.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ" ООД
 • Ответник(ници): ЦРЧР /ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ/
 • Обжалван акт № зоп-10/73
 • Дата на жалбата: 13.11.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Компания за международни конгреси" ООД с/у Решение № ЗОП-10/73/31.10.19 на ЦРЧР;„ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦРЧР"