Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
04.11.2019    02.11.2019    31.10.2019    29.10.2019    27.10.2019    25.10.2019    23.10.2019   
03.11.2019    01.11.2019    30.10.2019    28.10.2019    26.10.2019    24.10.2019    22.10.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 04.11.2019 г.
1     Съобщение № СБП-138-04.11.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на ДЗЗД „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ-СЖС ГРУП“ с вх. № ВХР-1908/ 07.10.2019г. срещу Решение № 135/26.09.2019г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ с което е обявено класиране и избран изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 04.11.2019 г.