Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020   18.05.2020   16.05.2020   14.05.2020  
25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020   19.05.2020   17.05.2020   15.05.2020   13.05.2020  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 26.05.2020 г.
1     Решение № АКТ-399-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство по чл. 28, т. 1 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/335/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

DOC
2     Решение № АКТ-372-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 ал. 1, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, чл. 36, ал. 1 и ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 ал. 1, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, чл. 36, ал. 1 и ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - ПРОЛЕНИУМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 3 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 4 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/931/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ПРОЛЕНИУМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН; "ЕСТЕЕ ФАРМА БЪЛГАРИЯ 2018" ЕООД
 • Ответник(ници): "РИ - ДЖЕН - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД; "РИ - ДЖЕН" ЕООД
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF