Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
13.11.2019   11.11.2019   09.11.2019   07.11.2019   05.11.2019   03.11.2019   01.11.2019  
12.11.2019   10.11.2019   08.11.2019   06.11.2019   04.11.2019   02.11.2019   31.10.2019  

Намерени са общо 14 решения по ЗОП публикувани на 13.11.2019 г.
1     Решение № АКТ-1211-07.11.2019
 • Дата на решение: 07.11.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "АСПИД - 81" ЕООД; друго(Оставя без уважение искане за разноски, направено от възложителя) - "АСПИД - 81" ЕООД; друго(Оставя без уважение искане за разноски, направено от заинтересованата страна) - „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД; друго(Възлага на община Главиница да заплати разноски, представляващи внесена държавна такса) - ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/853/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АСПИД - 81" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1210-07.11.2019
 • Дата на решение: 07.11.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКО ЛОГИСТИКА" ЕООД; друго(възлага за заплати на Община Кюстендил 200 лв. разноски) - "ЕКО ЛОГИСТИКА" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за разноски) - "ЕКО ЛОГИСТИКА" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/850/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕКО ЛОГИСТИКА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1207-07.11.2019
 • Дата на решение: 07.11.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА КРЕСНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/784/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "РЕНОВАТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КРЕСНА
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1206-07.11.2019
 • Дата на решение: 07.11.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от жалбоподателя) - "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД; отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СОЗОПОЛ; друго(възлага разноски в полза на жалбоподателя ) - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/769/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД; "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1204-07.11.2019
 • Дата на решение: 07.11.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 19-РОП-41/6/31.07.2019 г. на зам.-кмета на община Пловдив и връща преписката на кмета на община Пловдив за прекратяване на процедурата) - ОБЩИНА ПЛОВДИВ; друго(ВЪЗЛАГА на община Пловдив да заплати на "Запрянови – 03" ООД направените разноски за заплатена държавна такса в размер на 1 700 лева.) - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/697/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 13.11.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (14)] Следваща > Последна >>