Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.10.2019   26.10.2019   24.10.2019   22.10.2019   20.10.2019   18.10.2019   16.10.2019  
27.10.2019   25.10.2019   23.10.2019   21.10.2019   19.10.2019   17.10.2019   15.10.2019  

Намерени са общо 2 решения по ЗК публикувани на 28.10.2019 г.
1     Решение № АКТ-1153-24.10.2019
 • Дата на решение: 24.10.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ПЕТРИЧ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/675/2019
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "МИБУ 17" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1141-24.10.2019
 • Дата на решение: 24.10.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АКРА ЛИДО" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Акра Лидо“ ООД да заплати направените от Министерски съвет на Република България разноски в размер на 200 лв. ) - "АКРА ЛИДО" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерството на туризма за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/771/2019
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): "АКРА ЛИДО" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 28.10.2019 г.

PDF ODF