< Aнтикорупция
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Conflict of interest and anti-corruption Антикорупция
Антикорупция A A A

В съответствие с правителствената Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, Комисията за защита на конкуренцията изгражда работещи механизми за прилагане принципите на прозрачност, откритост и взаимодействие. Целта ни е да създадем условия за недопускане на конфликт на интереси и корупция, и да отстраним факторите за тяхната проява.

Уважаеми граждани ,

Комисията за защита на конкуренцията откри е-mail: [email protected], на който можете да изпратите сигнал за конкретна корупционна проява на служител в КЗК.


Ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпращате и доказателства за откритите от Вас нарушения. Анонимността Ви е гарантирана!

Свържете се с нас на безплатен телефон 0800 11 228!

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия