< Административно обслужване
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Административно обслужване Център за административно обслужване
Център за административно обслужване A A A
Адрес:
Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18,  ет. 2
 
Работно време на Център за административно обслужване от 9.00 ч. до 17.30 ч. – всеки работен ден.
 
Телефони за връзка от 09:00 до 17:30 ч. в работни дни:
02 935 62 22
02 935 61 13

Електронна поща:
[email protected]

 

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия