Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
A A A
29-03-2021 За длъжност „Младши експерт”- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
08-03-2021 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.
25-02-2021 За длъжност „Старши експерт” – 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
26-05-2020 За длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
26-05-2020 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
19-05-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
19-05-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията
18-05-2020 За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АНТИТРЪСТ“към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
10-02-2020 За длъжности „Младши експерт” – 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ и „Младши експерт” – 1 работно място в дирекция „Антитръст и концентрации“ при Комисия за защита на конкуренцията.
10-02-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
08-07-2019 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 2 работни мeста в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
27-06-2019 за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
29-05-2019 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
02-05-2019 За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации” при КЗК
18-04-2019 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 2 работни мeста в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
08-04-2019 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСТОЯННА МОБИЛНОСТ ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“
14-01-2019 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
04-12-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
25-10-2018 За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
11-10-2018 За длъжността „Младши експерт” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
12
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия