< Кариера
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
A A A
22-06-2022 За длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията.
22-06-2022 За длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията
03-06-2022 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.
09-05-2022 За длъжността „Младши експерт” в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
09-03-2022 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.
08-03-2022 За длъжност „Младши експерт” – 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
23-02-2022 ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжност „Младши експерт” – 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
09-11-2021 За длъжността „Директор” на дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
27-09-2021 За длъжност „Старши експерт” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
27-09-2021 За длъжност „Младши експерт” в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
20-09-2021 За длъжност „Младши експерт” – 3 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
13-09-2021 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.
A A A
29-03-2021 За длъжност „Младши експерт”- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
08-03-2021 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.
25-02-2021 За длъжност „Старши експерт” – 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
26-05-2020 За длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
26-05-2020 За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ при Комисия за защита на конкуренцията.
19-05-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
19-05-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“в отдел „Протокол, връзки с обществеността и международни контакти ” към дирекция „Административна“ при Комисия за защита на конкуренцията
18-05-2020 За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ АНТИТРЪСТ“към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
10-02-2020 За длъжности „Младши експерт” – 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ и „Младши експерт” – 1 работно място в дирекция „Антитръст и концентрации“ при Комисия за защита на конкуренцията.
10-02-2020 За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
1234
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия