< Връзки
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Връзки
Специализирани страници A A A

Република България:

Върховен административен съд
Комисия за регулиране на съобщенията
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
 

Европейски съюз:
Официален сайт на Европейския съюз (ЕС)
Официален сайт на Европейската Комисия
Представителство на Европейската комисия в България
Съд на ЕО/ЕС
 

Софийски Форум по Конкуренция
 

Ведомства по конкуренция в други страни:
Антимонополно ведомство на Норвегия
Антимонополно ведомство на Швейцария
Казуси пред Върховния съд на САЩ
САЩ - Отдел Антитръст на Департамента по правосъдие
САЩ - Федерална Комисия по търговия
Канада - Бюро по конкуренция
 

Международни организации:
Международна мрежа по конкуренция
Политика на конкуренцията в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Ведомство за наблюдение на Европейската асоциация за свободна търговия (EАСТ)
Политика на конкуренцията в Световната търговска организация

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия