< Архив - Злоупотреби
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Злоупотреби Решения архив

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999   
2008 A A A
123
Решение № 504/2008 г.
“Българска телекомуникационна компания” АД, “Мобилтел” ЕАД, “Космо България Мобайл” ЕАД и “БТК Мобайл” ЕООД - няма нарушение
1472512 байта
Публикувано: 19-06-2009
Решение № 1201/2008 г.
„Мобилтел” ЕАД, гр. София, „Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София и “Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София - няма нарушение
313856 байта
Публикувано: 13-01-2009
Решение № 1170/2008 г.
„Топлофикация - София” АД, гр. София - наложена е имуществена санкция
738304 байта
Публикувано: 22-12-2008
Решение № 1142/2008 г.
„ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЧЕЗ Лабораторис България” ЕООД и „ТЕЦ Варна” ЕАД - наложена е имуществена санкция
702464 байта
Публикувано: 19-12-2008
Решение № 1136/2008 г.
„Топлофикация Русе” АД, гр. Русе - наложена е имуществена санкция
185856 байта
Публикувано: 16-12-2008
Решение № 1135/2008 г.
„Рони термик сървисиз” ЕООД, гр. Русе и „Топлофикация Русе” АД, гр. Русе - наложена е имуществена санкция
362496 байта
Публикувано: 16-12-2008
Решение № 1067/2008 г.
"Сдружение на общопрактикуващите лекари-Кърджали" („СОЛК-Кърджали”), гр. Кърджали и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - прекратено производство по преписката
33280 байта
Публикувано: 02-12-2008
Решение № 1065/2008 г.
„Полимери” АД, гр. Девня и „Солвей Соди” АД, гр. Девня - няма нарушение
205824 байта
Публикувано: 02-12-2008
Решение № 985/2008 г.
“Пато” ЕООД, гр. Добрич, ТПК “Михалково”, с Михалково, “Девин” АД, гр. Девин “ и "Кока кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД /ККХБКБ/, гр. Костинброд - наложена е имуществена санкция
829952 байта
Публикувано: 26-11-2008
Решение № 988/2008 г.
"Екофарм" ЕООД, гр. София, „Екофарм груп” АД, гр. София и Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), гр. София - няма нарушение
596992 байта
Публикувано: 21-11-2008
123
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия