< Архив - Застъпничество за конкуренцията
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Застъпничество за конкуренцията Решения архив

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001   
2008 A A A
12
Решение № 1161/2008 г.
Становище на Комисията по проект на Закон за допълнение на Закона за администрацията /ЗДЗА/
44544 байта
Публикувано: 13-01-2009
Решение № 1077/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на Общи условия на договора с потребителите за предоставяне на услугата „Пощенски парични преводи” от „Телепайд България” ООД
37376 байта
Публикувано: 18-12-2008
Решение № 1139/2008 г.
Становище на Комисията за съответствието на чл. 11, т. 7 от Устава на Камарата на архитектите в България и чл. 22, т. 5 от Професионалния кодекс
122368 байта
Публикувано: 15-12-2008
Решение № 932/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, включени в универсалната пощенска услуга, предоставяна от „МИМБ ЕКСПРЕС” ООД
37888 байта
Публикувано: 24-10-2008
Решение № 931/2008 г.
Становище на Комисията по проекти за изменение и допълнение на Наредба № 2/15.09.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията и Наредба № 33/3.11.1999 г. на Министерство на транспорта.
68608 байта
Публикувано: 24-10-2008
Решение № 916/2008 г.
Становище на Комисията за съгласуване на проекти на решения на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) относно: 1. Определяне, анализ и оценка на пазарите на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи; терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи и транзитни услуги в обществени телефонни мрежи за предоставяне на обществени телефонни услуги в определено местоположение; 2. Определяне, анализ и оценка на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи.
120832 байта
Публикувано: 23-10-2008
Решение № 789/2008 г.
Становище на КЗК по Проект на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2007 г.
60928 байта
Публикувано: 17-09-2008
Решение № 666/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на типов договор за условията за взаимен достъп до пощенската мрежа на „Български пощи” ЕАД
44032 байта
Публикувано: 14-08-2008
Решение № 665/2008 г.
Становище на Комисията по Проект на типов договор за условията за взаимен достъп до пощенската мрежа на „Тип- Топ Куриер” АД
43008 байта
Публикувано: 14-08-2008
Решение № 664/2008 г.
Становище на Комисията по Методика за формиране на цени на автогаровите услуги
116224 байта
Публикувано: 14-08-2008
12
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия