< Архив - Концентрации
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концентрации Решения архив

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999   
2008 A A A
123456789
Решение № 540/2008 г.
„Титан Ас“ ЕООД, гр. София и „Варна Екосервиз” ЕООД, гр. Варна - разрешава се концентрация
194560 байта
Публикувано: 09-03-2009
Решение № 765/2008 г.
Дженерал Електрик Къмпани, САЩ и Келман Лимитид, Северна Ирландия, Обединено кралство - разрешава се концентрация
148480 байта
Публикувано: 13-02-2009
Решение № 1205/2008 г.
Базилдон Холдинг С.а.р.л. Люксембург и Евроинс Иншуурънс Груп ЕАД, Етрополе - разрешава се концентрация
304128 байта
Публикувано: 10-02-2009
Решение № 1031/2008 г.
Метинвест Б.В./Metinvest B.V. („МИБВ”), Холандия и Юнайтид Коул Къмпани ЛЛК/United Coal Company LLC (“Ю Си Си”), САЩ - разрешава се концентрация
103936 байта
Публикувано: 13-01-2009
Решение № 1172/2008 г.
Разрешава на „Консорциум Енергия МК” АД, гр. София да придобие 100% от капитала на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, Община Бобов дол, с. Големо село, обл. Кюстендил посредством сключването на договор за приватизационна продажба с Агенцията за приватизация на Р България.
183808 байта
Публикувано: 20-12-2008
Решение № 1118/2008 г.
„Паркинги и гаражи” ЕАД и „СКГТ – София” ЕООД - не представлява концентрация
63488 байта
Публикувано: 19-12-2008
Решение № 1056/2008 г.
Фиат Груп Аутомобилес С.п.А. (FIAT GROUP Automobiles. S.P.A), Италия и „Застава Аутомобили а.д.” (Zastava Automoboli a.d.), Република Сърбия - разрешава се концентрация
173568 байта
Публикувано: 17-12-2008
Решение № 1075/2008 г.
ЗАД „Булстрад” АД, „Български имоти” АД и „Български имоти живот” АД - прекратено производство по преписката
47104 байта
Публикувано: 10-12-2008
Решение № 1004/2008 г.
«Пойнт Паркс България» С.а.р.л., Люксембург и „Кей Къмпани” ЕООД, България - разрешава се концентрация
212992 байта
Публикувано: 09-12-2008
Решение № 1025/2008 г.
ЧЕЗ АД. (ČEZ a.s.), Чехия, Овидю Дивелъпмънт С.р.л.” (Ovidiu Development S.r.l.), Румъния и „Томис Тийм С.р.л.” (Tomis Team S.r.l.), Румъния - разрешава се концентрация
139776 байта
Публикувано: 05-12-2008
123456789
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия