< Архив - Концесии
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концесии Решения архив

2008    2007   
2008 A A A
Определение № 930/2008 г.
58880 байта
Публикувано: 24-10-2008
Решение № 566/2008 г.
134656 байта
Публикувано: 15-07-2008
Решение № 523/2008 г.
841216 байта
Публикувано: 08-07-2008
Определение № 405/2008 г.
57344 байта
Публикувано: 28-05-2008
Определение № 359/2008 г.
89088 байта
Публикувано: 15-05-2008
Решение № 355/2008 г.
162304 байта
Публикувано: 15-05-2008
Решение № 336/2008 г.
144896 байта
Публикувано: 14-05-2008
Решение №306/2008г.
143360 байта
Публикувано: 23-04-2008
Решение №184/2008г.
270336 байта
Публикувано: 23-04-2008
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия