< Архив - Секторни анализи
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Секторни анализи Решения архив

A A A
Решение № 1076/2008 г. - Секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно
Секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно
1114112 байта
Публикувано: 16-12-2008
Решение № 303/2006 г. - Секторен анализ на производството и търговията с лекарства
Секторен анализ на производството и търговията с лекарства
1445888 байта
Публикувано: 15-12-2008
Решение № 50/2005 г. - Секторен анализ на производството и преработката на хлебна пшеница
1439744 байта
Публикувано: 09-01-2006
Основни насоки при извършване на Секторни анализи
60416 байта
Публикувано: 09-02-2005
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия