< Нормативна уредба
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Злоупотреби Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

01. Закон за защита на конкуренцията

02. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, приети с Решение № 113/10.02.2009 г. на КЗК;

03. С Решение № 71/03.02.2009 г. на КЗК, изм. и доп. с решение № 1024/06.10.2009 г., решение № 330/17.03.2011 г. и решение № 900/17.11.2015 г. "Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията”;

04. С  решение № 393/21.04.2009 г. КЗК прие „Методика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар”;

05,Тарифа за таксите;

06, Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна – Решение на КЗК № 161/19.02.2009 г.;

07.Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по ЗЗК;

 

 

 

 

 

 

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия