< Практика
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Концентрации Практика
[Наименование] A A A
CPC DECISION No. 519/ 2008
107008 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 407/2007
46080 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 362/2009
73216 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 190/2006
148480 байта
Публикувано: 02-07-2009
CPC DECISION No. 137/ 2006
47616 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия