< Сътрудничество
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Международно сътрудничество Двустранно сътрудничество
Двустранно сътрудничество A A A

КЗК осъществява сътрудничество на двустранно ниво с други органи по конкуренция. Чрез тази форма на взаимодействие Комисията се стреми да задълбочи сътрудничеството си с органи по конкуренцията на страни членки на ЕС, както и да изгради отношения с ведомства по конкуренцията, които не са част от Европейската мрежа по конкуренция, като подпомогне държавите, в които отскоро съществува законодателство и ведомство за защита на конкуренцията. КЗК има подписани меморандуми за сътрудничество с органите по конкуренция на Азербайджан, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Кипър, Косово, Молдова, Република Македония, Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватия и Черна гора.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия