< Практика
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Обществени поръчки Практика
A A A
Ruling 37/27.01.2009
39936 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION № 1145/16.12.2008
34304 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION № 1055 of 25.11.2008
61952 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 982, 06.11.2008
73216 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 915/18.10.2007
48640 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 770/18.09.2007
47616 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 767/18.09.2007
36352 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 584/15.07.2008
46080 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION № 413/27.05.2008
59904 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION № 221/10.03.2009
42496 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 120 of 12. 02. 2009
55808 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION № 17/15.01.2007
69120 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 489/19.06.2008
44544 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision № 434/07.05.2009
38912 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия