< Практика
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нелоялна конкуренция Практика
[Наименование] A A A
Decision No. 1000 dated 15. 11. 2007
73728 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 925/23.10.2007
39936 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 495/03.07.2007
44032 байта
Публикувано: 02-07-2009
DECISION No 125/01.03.2007
44544 байта
Публикувано: 02-07-2009
Decision No 83/12.02.2008
42496 байта
Публикувано: 02-07-2009
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия