< Любопитни факти
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
A A A

 Какво не знаем или не знаем, че знаем за КЗК?

 
  • Първият икономически закон, приет от Великото народно събрание на 2.05.1991 г., е Законът за защита на конкуренцията.
  • През първата календарна година от функционирането си (1992 г.), КЗК е приeла 114 решения.
  • През 1992 г. средната продължителност на преписките от постъпването до решаването им е 85 дни.
  • Първият състав на КЗК, избран през 1991г., е наброявал единадесет члена.
  • Един от членовете на първия състав на КЗК е бил изтъкнатият български учен юрист – проф. Витали Таджер. Днес неговото име носи улица в гр. София.
  • През 2010 г. КЗК е провела общо 82 заседания, на които е приела 1658 решения и определения.

Очаквайте още любопитни факти и събития за КЗК.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия