Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
18-06-2021 КЗК прие подзаконови нормативни актове, предвидени в ЗЗК
02-06-2021 Комисията за защита на конкуренцията се самосезира за установяване на евентуална злоупотреба с господстващо положение от страна на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД
02-06-2021 КЗК санкционира „Логел“ ООД за нелоялна конкуренция
01-06-2021 КЗК санкционира „Мери Оригинал“ ЕООД и ЕТ „Мери – Марияна Николова“ за имитация
28-05-2021 КЗК санкционира „Ес Ди Ай Груп“ ООД за нелоялна конкуренция
28-05-2021 КЗК санкционира „Бонеккс“ ЕООД за нелоялна конкуренция
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Програма за освобождаване от санкции или намаляване на санкциите и Правила за прилагането й
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
20-05-2021 Обществено обсъждане на Проект на Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
14-04-2021 КЗК санкционира „Турбо Експерт Бургас“ ЕООД за нелоялна конкуренция
13-04-2021 КЗК санкционира дистрибутори на водещи марки детски стоки за нарушения на конкуренцията
02-04-2021 ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения по чл.37а от ЗЗК, извършени от дружества от Групата ЧЕЗ
25-02-2021 КЗК санкционира „Етап-Адресс” АД за нелоялна конкуренция
22-02-2021 КЗК санкционира „Алегро ТД 7“ ООД за нелоялна конкуренция
02-02-2021 ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група ЧЕЗ
01-02-2021 Проект за „Развитие на информационната система и публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”
26-01-2021 КЗК санкционира „Сведо груп“ ООД за нелоялна конкуренция
18-01-2021 КЗК разреши Юнайтед Медия да придобие „Вестник Телеграф“ ЕООД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия