< Новини
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Новини
A A A
07-06-2022 КЗК санкционира „Ри-Джен“ ЕООД и „Ри-Джен Професионално обучение“ ЕООД за заблуждаваща реклама.
01-06-2022 КЗК установи забранени споразумения между „Индустриал комерс“ ЕООД и дилърите на нови МПС и резервни части от марката Хюндай
20-04-2022 Изявление на Комисия за защита на конкуренцията във връзка с предприетите от нея действия за цените на горивата в страната
20-04-2022 ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което са установени нарушения, извършени от дружества от икономическата група на ЕВН
18-04-2022 КЗК образува производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио и пшенично брашно на територията на страната
29-03-2022 КЗК образува производство за установяване на евентуално наличие на картелно споразумение, насочено към манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет производство и доставка на служебно облекло и обувки
22-03-2022 Съвместно изявление на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) относно прилагането на правото на конкуренция в контекста на войната в Украйна
16-03-2022 КЗК се самосезира за нелоялна конкуренция от страна на КАУФЛАНД при рекламирането, предлагането и продажбата на слънчогледово олио
15-03-2022 КЗК се самосезира за нелоялна конкуренция от страна на БИЛЛА при рекламирането, предлагането и продажбата на слънчогледово олио
14-03-2022 КЗК започва проучване по чл. 38а от ЗЗК на пазарите на производство и търговия с хранителни стоки от първа необходимост за евентуално наличие на антитръстови нарушения или нелоялни търговски практики
14-03-2022 КЗК се самосезира за наличие на евентуално картелно споразумение по чл. 15 от ЗЗК от страна на „Сакса“ ООД и „Инса Ойл“ ЕООД във връзка с наблюдаваното през последните седмици повишение на цените на дребно на автомобилните горива в страната.
07-03-2022 КЗК санкционира „Минтглобал“ ООД за нелоялна конкуренция и Александър Райков и Теодор Козарев за съдействие за извършване на нарушение
07-03-2022 Комисията за защита на конкуренцията продължава активно да следи пазарите на автомобилни горива в страната за наличието на антиконкурентни практики
24-02-2022 КЗК санкционира „Индустриал Пак“ ЕООД за нелоялна конкуренция и Валентин Цанов за съдействие за извършване на нарушение
14-02-2022 Комисия за защита на конкуренцията се присъединява към международния проект „Изчислителен антитръст“
08-02-2022 Информация относно отмяна на въведени временни противоепидемични мерки в КЗК.
31-01-2022 Комисия за защита на конкуренцията прие приоритети за образуването на производства през 2022 година по Закона за защита на конкуренцията
31-01-2022 Информация относно въвеждане на временни противоепидемични мерки в КЗК с оглед актуалната епидемична обстановка в страната
31-01-2022 КЗК санкционира „Делта оил“ ООД за нелоялна конкуренция
27-01-2022 КЗК санкционира „ОПА Солюшънс“ ЕООД за нелоялна конкуренция и физическото лице Стоян Попов за съдействие за извършеното нарушение
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия