< Публикации
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Публикации
A A A
Приоритети на Комисия за защита на конкуренцията през 2022 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
16973 байта
Публикувано: 01-02-2022
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2020 ГОДИНА
2787593 байта
Публикувано: 28-05-2021
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2019 ГОДИНА
1533275 байта
Публикувано: 29-05-2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2018 ГОДИНА
2418688 байта
Публикувано: 20-05-2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2017 ГОДИНА
1062912 байта
Публикувано: 08-06-2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2016 ГОДИНА
2086400 байта
Публикувано: 29-05-2017
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2015 ГОДИНА
586240 байта
Публикувано: 06-06-2016
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2014 ГОДИНА
646144 байта
Публикувано: 27-05-2015
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2013 ГОДИНА
549888 байта
Публикувано: 11-03-2014
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2012 ГОДИНА
526336 байта
Публикувано: 16-05-2013
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2011 ГОДИНА
535552 байта
Публикувано: 14-05-2012
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА
408576 байта
Публикувано: 31-05-2011
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2009 ГОДИНА
370688 байта
Публикувано: 27-04-2010
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2008 ГОДИНА
326656 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2007 ГОДИНА
289280 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2006 ГОДИНА
218112 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2005 ГОДИНА
215552 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2004 ГОДИНА
254464 байта
Публикувано: 04-07-2009
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2003 ГОДИНА
242688 байта
Публикувано: 04-07-2009
A A A
12
Касов отчет към 31.03.2022 г.
112640 байта
Публикувано: 19-04-2022
Баланс към 31.03.2022 г.
114176 байта
Публикувано: 19-04-2022
Отчет по програми към 31.03.2022 г.
16139 байта
Публикувано: 14-04-2022
Разшифровка по програми към 31.03.2022 г.
299008 байта
Публикувано: 14-04-2022
Помесечно разпределение на Бюджет 2022 г. на КЗК
814592 байта
Публикувано: 01-04-2022
Бюджет на КЗК в програмен формат за 2022 г.
54684 байта
Публикувано: 01-04-2022
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КЗК към 31.12.2021 г.
296187 байта
Публикувано: 11-03-2022
Бюджет на КЗК за 2022 г.
85221 байта
Публикувано: 09-03-2022
Отчет по програми към 31.12.2021 г.
16319 байта
Публикувано: 16-02-2022
Разшифровка по програми към 31.12.2021 г
460800 байта
Публикувано: 16-02-2022
Програмен проектобюджет за 2022 г. и прогноза за 2023 и 2024 г.
53140 байта
Публикувано: 31-10-2021
Баланс към 30.09.2021 г.
118272 байта
Публикувано: 26-10-2021
Касов отчет към 30.09.2021 г.
113152 байта
Публикувано: 26-10-2021
Разшифровка по програми към 30.09.2021 г.
442368 байта
Публикувано: 19-10-2021
Отчет по програми към 30.09.2021 г.
16282 байта
Публикувано: 19-10-2021
Помесечно разпределение на Бюджет на КЗК за 2021 г. във връзка с ДР № 4 от 27.09.2021 г.
811520 байта
Публикувано: 04-10-2021
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на КЗК към 30.06.2021 г
271022 байта
Публикувано: 12-08-2021
Корекция на бюджет на КЗК за 2021 г. по чл.110 ал.6
811008 байта
Публикувано: 12-08-2021
Отчет на КЗК по програми към 30.06.2021г.
271022 байта
Публикувано: 12-08-2021
Баланс на КЗК към 30.06.2021 г.
118784 байта
Публикувано: 19-07-2021
12
A A A
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2020
6594165 байта
Публикувано: 13-04-2021
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2019
3205540 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2018
5336420 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2017
13573249 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2016
2296986 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2015
2175915 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2014
2072706 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2013
2021818 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2012
11021943 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2011
3448524 байта
Публикувано: 01-10-2020
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 2010
2258500 байта
Публикувано: 01-10-2020
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия